Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Zostały ostatnie wolne miejsca w grupie 3-latków na rok 2014/15

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola obowiązani są do złożenia odpowiednio wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w biurze Przedszkola i wpłaty wpisowego.

Karta zgłoszenia
Home by Dawid Deja