Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:00 przychodzenie dzieci; zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju; praca z dzieckiem uzdolnionym; rozmowy z rodzicami
8:00 - 8:30 ćwiczenia poranne; przygotowanie do śniadania
8:30 - 8:50 śniadanie
8:50 - 9:00 zabawy dowolne; przygotowanie do zajęć
9:00 - 10:00 zajęcia edukacyjne
10:00 - 10:15 drugie śniadanie
10:15 - 11:45 spacery; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze; zabawy ruchowe
11:45 - 12:00 przygotowanie do obiadu
12:00 - 12:30 obiad
12:30 - 13:00 mycie zębów po obiedzie; przygotowanie do odpoczynku
13:00 - 14:15 najmłodsze grupy - drzemka; starsze grupy - ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia oraz zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy dowolne
14:15 - 14:30 przygotowanie do podwieczorku
14:30 - 15:00 podwieczorek
15:00 - 17:30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; ćwiczenia indywidualne z dziećmi; rozchodzenie się dzieci do domu
Home by Dawid Deja